Rinne no Lagrange (2012) TV Series Free Watch

Year: 2012

Duration: 24 min

Genres: Action, Animation, Comedy

Stars: Asami Seto, Kaori Ishihara, Kazuyuki Okitsu

IMDb: TT2176885

Rating: 5.9/10

Season 1
Season 1
Welcome to Kamogawa! E1. Welcome to Kamogawa!
08 Jan 2012
Kamogawa Spirit E2. Kamogawa Spirit
15 Jan 2012
Lan Blooms in Kamogawa E3. Lan Blooms in Kamogawa
22 Jan 2012
The Swimmers of Kamogawa E4. The Swimmers of Kamogawa
29 Jan 2012
The Man Who Came to Kamogawa E5. The Man Who Came to Kamogawa
05 Feb 2012
The Wind, Fire, and Water Above Kamogawa E6. The Wind, Fire, and Water Above Kamogawa
12 Feb 2012
Cloudy Skies, Followed by Kamogawa E7. Cloudy Skies, Followed by Kamogawa
19 Feb 2012
A Lolita in Kamogawa E8. A Lolita in Kamogawa
26 Feb 2012
Departing Katsuura, Heading to Kamogawa E9. Departing Katsuura, Heading to Kamogawa
04 Mar 2012
Goodbye, Kamogawa E10. Goodbye, Kamogawa
11 Mar 2012
Kamogawa's Last Line of Defense E11. Kamogawa's Last Line of Defense
18 Mar 2012
Until We Meet Again, in Kamogawa E12. Until We Meet Again, in Kamogawa
25 Mar 2012
Season 2
Season 2
Welcome Back to Kamogawa! E1. Welcome Back to Kamogawa!
08 Jul 2012
Mayhem on Kamogawa Beach E2. Mayhem on Kamogawa Beach
The Kamogawa Experiment E3. The Kamogawa Experiment
A Reunion in Kamogawa E4. A Reunion in Kamogawa
In Orbit Above the Summer Skies of Kamogawa E5. In Orbit Above the Summer Skies of Kamogawa
May This Voice Reach Kamogawa E6. May This Voice Reach Kamogawa
A Vow to Kamogawa E7. A Vow to Kamogawa
Kamogawa Balloons E8. Kamogawa Balloons
A White Kamogawa E9. A White Kamogawa
Betrayal Over the Skies of Kamogawa E10. Betrayal Over the Skies of Kamogawa
09 Sep 2012
Beyond the Seas of Kamogawa E11. Beyond the Seas of Kamogawa
Another Day in Kamogawa E12. Another Day in Kamogawa
Add comment
Related TV Series
(2016)
Jongo