Chu Qiao zhuan (2017) TV Series Free Watch

Year: 2017

Duration: 45 min

Genres: Drama, Romance

Stars: Shawn Dou, Kenny Lin, Zanilia Zhao

IMDb: TT6978870

Rating: 7.8/10

Season 1
Season 1
Episode #1.1 E1. Episode #1.1
05 Jun 2017
Episode #1.2 E2. Episode #1.2
05 Jun 2017
Episode #1.3 E3. Episode #1.3
06 Jun 2017
Episode #1.4 E4. Episode #1.4
06 Jun 2017
Episode #1.5 E5. Episode #1.5
07 Jun 2017
Episode #1.6 E6. Episode #1.6
07 Jun 2017
Episode #1.7 E7. Episode #1.7
08 Jun 2017
Episode #1.8 E8. Episode #1.8
08 Jun 2017
Episode #1.9 E9. Episode #1.9
12 Jun 2017
Episode #1.10 E10. Episode #1.10
12 Jun 2017
Episode #1.11 E11. Episode #1.11
13 Jun 2017
Episode #1.12 E12. Episode #1.12
13 Jun 2017
Episode #1.13 E13. Episode #1.13
14 Jun 2017
Episode #1.14 E14. Episode #1.14
14 Jun 2017
Episode #1.15 E15. Episode #1.15
15 Jun 2017
Episode #1.16 E16. Episode #1.16
15 Jun 2017
Episode #1.17 E17. Episode #1.17
19 Jun 2017
Episode #1.18 E18. Episode #1.18
19 Jun 2017
Episode #1.19 E19. Episode #1.19
20 Jun 2017
Episode #1.20 E20. Episode #1.20
20 Jun 2017
Episode #1.21 E21. Episode #1.21
21 Jun 2017
Episode #1.22 E22. Episode #1.22
21 Jun 2017
Episode #1.23 E23. Episode #1.23
22 Jun 2017
Episode #1.24 E24. Episode #1.24
22 Jun 2017
Episode #1.25 E25. Episode #1.25
26 Jun 2017
Episode #1.26 E26. Episode #1.26
26 Jun 2017
Episode #1.27 E27. Episode #1.27
27 Jun 2017
Episode #1.28 E28. Episode #1.28
27 Jun 2017
Episode #1.29 E29. Episode #1.29
28 Jun 2017
Episode #1.30 E30. Episode #1.30
28 Jun 2017
Episode #1.31 E31. Episode #1.31
29 Jun 2017
Episode #1.32 E32. Episode #1.32
29 Jun 2017
Episode #1.33 E33. Episode #1.33
03 Jul 2017
Episode #1.34 E34. Episode #1.34
03 Jul 2017
Episode #1.35 E35. Episode #1.35
04 Jul 2017
Episode #1.36 E36. Episode #1.36
04 Jul 2017
Episode #1.37 E37. Episode #1.37
05 Jul 2017
Episode #1.38 E38. Episode #1.38
05 Jul 2017
Episode #1.39 E39. Episode #1.39
06 Jul 2017
Episode #1.40 E40. Episode #1.40
06 Jul 2017
Episode #1.41 E41. Episode #1.41
10 Jul 2017
Episode #1.42 E42. Episode #1.42
10 Jul 2017
Episode #1.43 E43. Episode #1.43
11 Jul 2017
Episode #1.44 E44. Episode #1.44
11 Jul 2017
Episode #1.45 E45. Episode #1.45
12 Jul 2017
Episode #1.46 E46. Episode #1.46
12 Jul 2017
Episode #1.47 E47. Episode #1.47
13 Jul 2017
Episode #1.48 E48. Episode #1.48
13 Jul 2017
Episode #1.49 E49. Episode #1.49
17 Jul 2017
Episode #1.50 E50. Episode #1.50
17 Jul 2017
Episode #1.51 E51. Episode #1.51
18 Jul 2017
Episode #1.52 E52. Episode #1.52
18 Jul 2017
Episode #1.53 E53. Episode #1.53
19 Jul 2017
Episode #1.54 E54. Episode #1.54
19 Jul 2017
Episode #1.55 E55. Episode #1.55
20 Jul 2017
Episode #1.56 E56. Episode #1.56
20 Jul 2017
Episode #1.57 E57. Episode #1.57
24 Jul 2017
Episode #1.58 E58. Episode #1.58
24 Jul 2017
Episode #1.59 E59. Episode #1.59
25 Jul 2017
Episode #1.60 E60. Episode #1.60
25 Jul 2017
Episode #1.61 E61. Episode #1.61
26 Jul 2017
Episode #1.62 E62. Episode #1.62
26 Jul 2017
Episode #1.63 E63. Episode #1.63
27 Jul 2017
Episode #1.64 E64. Episode #1.64
27 Jul 2017
Episode #1.65 E65. Episode #1.65
30 Jul 2017
Episode #1.66 E66. Episode #1.66
31 Jul 2017
Episode #1.67 E67. Episode #1.67
01 Aug 2017
Add comment
Related TV Series
(2014)
Umbre
(2016)
Baron noir
(2004)
Epitafios