A Woman, a Gun and a Noodle Shop (2009) Free Watch

The owner of a Chinese noodle shop's scheme to murder his adulterous wife and her lover goes awry.

Release Date: 2009

Duration: 95 min

Countries: China, Hong Kong

Genres: Comedy, Drama

Director: Yimou Zhang

Writers: Jing Shang, Jianquan Shi

Stars: Shenyang Xiao, Dahong Ni, Ni Yan

IMDb: TT1428556

Rating: 5.7/10

A Woman, a Gun and a Noodle Shop Streaming Video
A Woman, a Gun and a Noodle Shop Streaming Servers
Add comment
Related Movies
(1964)
Bikini Beach
(2017)
Entanglement