Veld (1987) Free Watch

Release Date: 1987

Duration: 78 min

Country: Soviet Union

Genres: Horror, Sci-Fi

Director: Nozim To'laho'jayev

Writers: Ray Bradbury, Nozim To'laho'jayev

Stars: Yury Belyayev, Nelli Pshyonnaya, Gogi Gegechkori

IMDb: TT0201300

Rating: 6.6/10

Veld Streaming Video
Veld Streaming Servers
Add comment