Shuang shi ji (2008) Free Watch

A mystery about a gourmet in love with two different women who winds up poisoned.

Release Date: 2008

Duration: 98 min

Country: China

Genres: Drama, Mystery

Director: Tianyu Zhao

Writers: Tianyu Zhao, Yao Wang

Stars: Francis Ng, Nan Yu, Yiyan Jiang

IMDb: TT1000775

Rating: 6.3/10

Shuang shi ji Streaming Video
Shuang shi ji Streaming Servers
Add comment
Related Movies
(2017)
The Escape
(2017)
Entanglement