Revenge of the Tai Chi Master (1985) Free Watch

Release Date: 1985

Duration: 90 min

Country: Hong Kong

Director: Yi-Hsiung Chi

Writer: Yi-Hsiung Chi

Stars: Jun-Jie Bai, Liang Guo, Tiu Hung

IMDb: TT0202555

Rating: 6.5/10

Revenge of the Tai Chi Master Streaming Video
Revenge of the Tai Chi Master Streaming Servers
Add comment