Lei tai (1983) Free Watch

Release Date: 1983

Country: Hong Kong

Genre: Action

Directors: Cheh Chang, Feng Lu

Writer: Kuang Ni

Stars: Kuan Tai Chen, Lung Ti, Tai Lun Chang

IMDb: TT0085414

Rating: 5.7/10

Lei tai Streaming Video
Lei tai Streaming Servers
Add comment