Huo Yuan-Jia (1982) Free Watch

The story of "Fok Yun Gap" also know as "Hou Yuan Chia" one of China's greatest marital artists.

Release Date: 1982

Duration: 89 min

Country: Hong Kong

Genres: Action, History

Director: Woo-Ping Yuen

Writers: Jing Wong, Li-jen Liang

Stars: Yao Lin Chen, Yeh Fang, Fung Fung

IMDb: TT0084105

Rating: 7.4/10

Huo Yuan-Jia Streaming Video
Huo Yuan-Jia Streaming Servers
Add comment