Alexander Fu Cheng - Die Eisenfaust (1979) Free Watch

Release Date: 1979

Duration: 112 min

Country: Hong Kong

Genres: Action, Romance

Director: Yuen Chor

Writers: Lung Ku, Yuen Chor

Stars: Hsueh-Erh Wen, Sheng Fu, Wai-Kwok Ng

IMDb: TT0079376

Rating: 6.2/10

Alexander Fu Cheng - Die Eisenfaust Streaming Video
Alexander Fu Cheng - Die Eisenfaust Streaming Servers
Add comment
Related Movies
(2016)
The Hunt
(1996)
Gonin 2